ЧЕЛИК Д.О.О. Бачки Јарак

Металне конструкције – пројектовање, производња и монтажа

Предузеће ЧЕЛИК ДОО Бачки Јарак је оспособљено за извођење грађевинских и занатских радова и посебно специјализовано за:

  • производњу и монтажу металне конструкције,
  • грађевинске браварије,
  • покривање и облагање производних и спортских хала, аутосалона, хладњача и објеката других намена, према захтеву и пројекту инвеститора.

Фирма располаже са високостручним кадровима, а у самој техници и производњи има 7 инжењера, 55 квалификованих бравара – монтера, заваривача са атестима, лимара и фарбара.

Челик а.д. има комплетно заокружен процес производње: од пројектовања, обраде и заваривања челичних профила, фарбања елемената конструкције итд. до коначне монтаже објекта помоћу аутодизалица.

Велики број реализованих објеката и дугогодишње искуство гарантују квалитет.